Vreesloos Gehoorsaam


ISBN 9781920338923
EPUB

"Vreesloos gehoorsaam verwoord ’n goue draad wat deur Beyers Naudé se hele loopbaan vleg en ook neerslag vind in sy preke, waarin hy dikwels sy gehoor oproep om “nie te vrees nie”. Reeds in sy eerste preek (’n Adventspreek in Desember 1939) neem hy as teksvers Lukas 2:10, waar ons die woorde van die engel lees: “Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.” En in 1960, ’n waterskeidingsjaar in Naudé se lewe, die jaar van die sluipmoordaanslag op doktor Verwoerd, die Cottesloe-beraad en die gewelddadige en noodlottige Sharpevilleopstand teen die gehate paswette, sluit hy ’n preek oor die tema “Gehoorsaam – Aan wie?” met die volgende persoonlike getuienis af: “[E]k het ’n vader gehad wat ons as sy kinders geleer het dat die mens sy grootste gehoorsaamheid altyd aan God verskuldig is: ’n gehoorsaamheid wat getuig moet word aan Sy Woord. ‘Wie Gods Woord gehoorsaam, hoef niks te vrees nie’”
More details

Publisher
SUN PRESS
Copyright
SUN MeDIA Stellenbosch
ISBN
9781920338923
Language
AFR
File Size
1.15 MB
Published
1 April 2013
Available
Any
License
3 Devices